En què consisteix aquest servei?

  • Assessorament en l’adquisició de l’estació meteorològica i de la càmera
  • Instal·lació d’un servidor de dades acoblat a l’estació i a la càmera
  • Disseny i producció del lloc web
  • Posta a punt de tot el sistema

 

On residirà el lloc web?

Com preferiu: o bé en un allotjament que ja tingueu o bé dins de la xarxa MeteoCam.

 

Hi ha algun cost periòdic?

Només una quota pel mateniment del sistema i, si s’escau, per l’allotjament de la web.

 

Per què em pot interessar aquest sistema en particular?

Perquè ofereix a un preu raonable uns components integrats de manera fiable i duradora. En particular, MeteoCam suposa un lloc web atractiu i entenedor.

 

Quan val?

Si us interessa un pressupost, contacteu-nos.