L’estació meteorològica mesura les variables climàtiques i les digitalitza.

Entre les estacions meteorològiques que ofereix el mercat, una opció recomanada com a component de MeteoCam és la Davis Vantage Pro2 perquè

  • Compta amb un ampli prestigi entre especialistes per la seva robustesa i fiabilitat
  • Mesura la temperatura, la humitat, la pluja, el vent y la pressió atmosfèrica
  • Envia les dades a una consola i, aquesta, al servidor